Aj tento zákon v Ivanke pri Dunaji neplatí - ako dostať dieťa do škôlky

Autor: Martina Babacsová | 30.10.2018 o 14:35 | (upravené 30.10.2018 o 17:02) Karma článku: 10,07 | Prečítané:  11822x

Postup obce nebol pre mňa vôbec prekvapivý, keďže naša obec je plná atrakcií a dá sa v nej vidieť a zažiť čokoľvek, bez kúpy vstupenky a jedinú istotu máte v tom, že AJ TENTO ZÁKON V NAŠEJ OBCI NEPLATÍ !

Všetko to začalo v roku 2015, kedy som odmietla zaplatiť nezákonný poplatok obci za pripojenie na kanalizáciu. Na jednom z mnohých obecných zastupiteľstiev, ktorých som sa zúčastnila, pán starosta skonštatoval, že veď aj ja budem raz potrebovať škôlku pre svoje dieťa... A tak sa i stalo.

Moja dcéra tento rok v septembri dovŕšila 3 roky, a teda som sa aj ja zúčastnila zápisu detí do materských škôlok v školskom roku 2018/2019. Zápis sa konal od 02.05.2018 (streda) do 04.05.2018 (piatok). Prihlášku sme podali do všetkých troch štátnych predškolských zariadení v našej obci. A čakali sme, či sa veštba naplní.

Podľa platnej legislatívy kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí do materskej školy majú riaditelia materských škôl ustanovenú zákonom o štátnej školskej správe v školstve a školskej samospráve. Každý riaditeľ je pri rozhodovaní o veciach povinný riadiť sa platnými právnymi predpismi. Dieťa od dvoch rokov veku možno prijať len výnimočne, riaditeľ materskej školy nesmie pri prijímaní uprednostniť deti mladšie ako tri roky (stále ide o deti od dvoch rokov) pred prijatím starších detí. Deti mladšie ako tri roky možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti rodičov/zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj deti vo veku od troch rokov. Pri rozhodovaní musí riaditeľ dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania a nemôže deti diskriminovať.

V máji 2018 vydali všetky tri riaditeľky Rozhodnutie o neprijatí dieťaťa.

V odôvodnení rozhodnutí sa uvádzalo: „V konaní o prijatie dieťaťa sa preukázalo, že dieťa spĺňa všeobecné kritéria na prijatie do MŠ, avšak žiadosť sa zamieta z kapacitných dôvodov.“  

Najviac ma však zaujalo rozhodnutie riaditeľky MŠ Slnečná 17, nakoľko z verejne dostupných zdrojov som mala informáciu, že pani riaditeľka prijala aj deti, ktoré sú mladšie ako naša dcéra, pričom jedno z týchto detí je aj riaditeľkiným rodinným príslušníkom (2,5 ročné).

Proti rozhodnutiam MŠ Slnečná a MŠ SNP som podala podnet na prehodnotenie postupu adresovaný samotnej riaditeľke MŠ.

V júni tohto roku sa konalo zasadnutie obecného zastupiteľstva (28.06.2018), na ktorom som sa pýtala, kto rozhoduje v druhom stupni vo veci odvolania proti rozhodnutiu riaditeľa MŠ, keďže obec mala prijaté v tejto veci všeobecne záväzné nariadenie. Na tomto zastupiteľstve bolo konštatované aj to, že 30 detí, ktoré spĺňajú vek, nebolo umiestnených do štátnych predškolských zariadení.

Obec bola informovaná o tom, že moja dcéra nebola prijatá, nakoľko riaditeľky škôlok musia tieto skutočnosti hlásiť na obec. Deň po zastupiteľstve, som mala „zvláštny“ telefonát od riaditeľky MŠ Hviezdoslavova, ktorá sa ma spýtala, či už som napísala odvolanie a či by som mala problém s tým, keby prijala moju dcéru do škôlky. Navrhla mi prísť osobne aj s odvolaním. Tento jej návrh som písomne odmietla, keďže by bol voči ostatným deťom a rodičom nespravodlivý.

Následne som z MŠ Slnečná dostala v mesiaci júl vyjadrenie, v ktorom sa uvádza: „Nakoľko stanovená kapacita možnosti prijatých detí v MŠ bola v školskom roku 2018/2019 naplnená, nie je možné prijatie detí nad takto stanovený maximálny počet.“

Keďže som s postupom riaditeľky nesúhlasila (a zároveň som mala informácie o uprednostnení mladšieho rodinného príslušníka pri prijímaní na úkor starších detí), podala som sťažnosť na preskúmanie jej postupu na štátnu školskú inšpekciu.

A dočkala som sa ...

Štátnou školskou inšpekciou bolo zistené, že pani riaditeľka v ostatných podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie určila nelegitímne kritérium diskriminačného charakteru, z čoho vyplýva, že postupovala diskriminačne a selektívne.

Ďalej bolo podľa odpovede o výsledku prešetrenia sťažnosti zaslanej zo štátnej školskej inšpekcie zo dňa 12.10.2018, zistené, že riaditeľka materskej školy nevykonala 1. atestáciu a nespĺňa zákonnom určené kvalifikačné požiadavky na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca. Na riešenie uvedeného nedostatku bol upozornený zriaďovateľ.

Starosta chýbajúcu kvalifikáciu vyriešil po svojom, pani riaditeľke škôlky MŠ Slnečná udelil výnimku ešte v roku 2016. Na udelenie výnimky však nemal právo a takúto výnimku zákon ani nepripúšťa ! Zriaďovateľ, teda obec, bola povinná konať v intenciách zákona a teda riaditeľku MŠ Slnečná 17 odvolať k dátumu 01.01.2017 a vyhlásiť nové výberové konanie. K uvedenému som taktiež dostala protichodnú odpoveď od našej obce,  oznámili mi, že svoj postup považujú za zákonný !

Konaním zo strany starostu obce „udelením neexistujúcej výnimky“ došlo k prekročeniu právomocí verejného činiteľa, ktorý by mal byť svojím konaním vzorom a morálnou autoritou pre ostatných občanov, keďže ide o verejnú funkciu.

Keďže riaditeľ MŠ je jediný, kto môže do škôlky prijímať deti, touto svojvoľnou výnimkou udelil starosta takéto kompetencie osobe, ktorá na to nemohla mať zo zákona oprávnenie. Jej vzdelanie zodpovedá len kvalifikácii  radovej učiteľky.

Za riadenie škôlky dostáva riaditeľka funkčný príplatok, na ktorý z uvedených dôvodov rovnako nemala nárok. Mala by ho teda vrátiť. Ale ako sa hovorí „z cudzieho krv netečie“ a z obecného sa dobre rozdáva.

Zotrvávaním riaditeľky MŠ Slnečná, vo funkcii od 01.01.2017 pretrváva doposiaľ protizákonný stav za tichej účasti zriaďovateľa MŠ (obce). „Udelenie výnimky“ starostom obce  potvrdzuje len to čo u nás v obci ako jediné platí a to NÁŠ ČLOVEK, NAŠI ĽUDIA, NÁŠ ZÁKON, NAŠE PRAVIDLÁ !

Je smutné, že obec nechráni vlastných občanov a škôlku používa ako nástroj na vynucovanie si poslušnosti, resp. spôsob trestu, či odmeny. Súkromnú škôlku si mnohí rodičia nemôžu dovoliť (300,- eur/mesačne + strava). O to viac sú potom náchylní pristúpiť na  rôzne dohody a hľadať iné cesty, či známosti, ako dostať svoje dieťa do škôlky - „veď si nejako pomôžeme“, hoci na prijatie do štátnej spĺňalo všetky podmienky.

Takou čerešničkou na torte zostáva to, že na poslednom zastupiteľstve bola prijatá „ekonomicky výhodná investícia“ a to nadstavba škôlky na Hviezdoslavovej ulici za cca 600.000,- Eur. Nie, nie je to preklep. Dobre vidíte, nadstavba za šesťstotisíc Eur ...

Na záver môžem len konštatovať, že postup obce nebol pre mňa vôbec prekvapivý, keďže naša obec je plná atrakcií a dá sa v nej vidieť a zažiť čokoľvek bez kúpy vstupenky a jedinú istotu máte v tom, že AJ TENTO ZÁKON V NAŠEJ OBCI NEPLATÍ.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?